Práve sa nachádzate Klaster LIPTOVO nás

O nás

Klaster  LIPTOV – združenie cestovného ruchu - je združením právnických osôb založené s víziou vybudovať z Liptova európsky rozpoznateľnú destináciu cestovného ruchu a so strategickým cieľom zvyšoania návštevnosti regiónu Liptov. Združenie bolo oficiálne zaregistrované 8.8.2008, kedy mu bolo pridelené IČO a bolo zapísané do registra záujmových združení právnických osôb.

Klaster LIPTOV je jedinečnou iniciatívou na trhu slovenského cestovného ruchu. Svojim poslaním a víziou vystupuje  ako prvá oficiálna Organizácia destinačného manažmentu  (Destination Management Organisation - DMO) na Slovensku. Pre svojich členov a partnerov z odvetvia cestovného ruchu v regióne Liptov plní úlohu oficiálnej spoločnej marketingovej a organizačnej centrály, tak ako je to pre koordinovaný rozvoj cestovného ruchu na regionálnej úrovni bežnou záležitosťou pre zahraničné destinácie.

Spoločné aktivity klastra, podnikateľských subjektov, miest a všetkých subjektov, ktoré pôsobia v cestovnom ruchu, prináša po rokoch svoje ovocie. Tieto výsledky nás napĺňajú optimizmom, že sme na dobrej ceste a v tejto práci treba pokračovať. 

V súčasnosti má klaster 26 členov, ktorí sa aktívne zapájajú do jeho činnosti. Zakladajúcimi členmi sú štyri najvýznamnejšie subjekty cestovného ruchu súkromného sektora z Liptova:

Bešeňová

Aquapark Tatralandia

Jasná Nízke Tatry

Ski&Bikepark Malinô Brdo

a tri mestá ako zástupcovia verejného sektora:

mesto Liptovský Mikuláš,

mesto Ružomberok,

mesto Liptovský Hrádok.


Všetky zakladajúce subjekty sa dohodli na financovaní združenia na základe poplatku za návštevníka, v prípade subjektov súkromného sektora “návštevníka ako prvovstup do strediska cestovného ruchu” a v prípade mesta “prenocovaného návštevníka na území mesta”, za ktorého bola odvedená daň z ubytovania (kúpeľný poplatok).

V regióne paralelne pôsobia dve organizácie: KLASTER LIPTOV a Oblastná organizácia cestovného ruchu REGION LIPTOV, ktoré vzájomne spolupracujú a majú prerozdelené činnosti. Oblastná organizácia cestovného ruchu REGION LIPTOV vznikla podľa Zákona 91/2010 Z.Z. o podpore cestovného ruchu vo februári 2012. Oblastná organizácia REGION LIPTOV nadväzuje na aktivity vo vytváraní pozitívneho imidžu regiónu Liptov, budovaní jeho atraktívnosti, zlepšovaní organizácie destinačného manažmentu a podpore marketingu i predaja nášho regiónu, aby sme sa stali TOP destináciou na trhu horského turizmu na Slovensku a v krajinách V4. 

 

 

Vybrané definície slova klaster:

    * Klaster je zoskupenie porovnateľných firiem pôsobiacich v danom priemyselnom sektore v systéme konkurenčných a kooperačných vzťahov (Piore a Sabel, 1984)
    * Klaster je skupina producentov nachádzajúcich sa blízko seba a tvoriacich podobné výrobky (Schmitz, 1995) 
    * Klaster je skupina prepojených firiem a inštitúcií v určitej (priemyselnej) oblasti a v určitej lokalite (Porter, 1998)