Práve sa nachádzate Klaster LIPTOVVízia a ciele

Vízia a ciele

Klaster LIPTOV ako organizácia destinačného manažmentu (DMO) pre región LIPTOV a oficiálna organizačná a marketingová centrála si kladie za cieľ rast počtu prenocovaní návštevníkov.

Na trh cestovného ruchu vstúpila DMO Liptova ako jedinečná iniciatíva na Slovensku s víziou vybudovať z regiónu LIPTOV európsky rozpoznateľnú destináciu.

Vízia aj strategický cieľ musia byť podporené aj ďalšími špecifickými cieľmi:

1. cieleným poziciovaním značky LIPTOV - treba zažiť na domácom a zahraničných trhoch,

2. budovaním atraktívnych produktových radov a produktov destinácie LIPTOV, 

3. vybudovaním komplexného systému riadenia cestovného ruchu v regióne Liptova (okrese Liptovský Mikuláš a okrese Ružomberok) prostredníctvom fungujúcej regionálnej organizačnej štruktúry,

4. proaktívnou a ústretovou komunikáciou s verným aj potenciálnym návštevníkom Liptova.