OOCR REGION LIPTOV

rok 2019

SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH S NÍZKOU HODNOTOU ZA ROK 2019

VÝZVY 2019

ZMLUVY 2019

OBJEDNÁVKY 2019

FAKTÚRY 2019

 

rok 2018

SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH S NÍZKOU HODNOTOU ZA ROK 2018

VÝZVY 2018

ZMLUVY 2018

OBJEDNÁVKY 2018

FAKTÚRY 2018

 

rok 2017

SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH S NÍZKOU HODNOTOU ZA ROK 2017

VÝZVY 2017

ZMLUVY 2017

OBJEDNÁVKY 2017

FAKTÚRY 2017

 

rok 2016

SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH S NÍZKOU HODNOTOU ZA ROK 2016

VÝZVY 2016

ZMLUVY 2016

OBJEDNÁVKY 2016

FAKTÚRY 2016

 

rok 2015

SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH S NÍZKOU HODNOTOU ZA ROK 2015

VÝZVY 2015

ZMLUVY 2015

OBJEDNÁVKY 2015

 FAKTÚRY 2015

 

rok 2014

VÝZVY od 1.1.2014

ZMLUVY 2014

OBJEDNÁVKY 2014

FAKTÚRY 2014

 

rok 2013

OBJEDNÁVKY / 2013

FAKTÚRY / 2013

ZMLUVY OOCR REGION LIPTOV - rok 2013

VÝZVY 1.7.2013 - 31.12.2013

 

rok 2012

OBJEDNÁVKY / 2012

FAKTÚRY / 2012

ZMLUVY OOCR REGION LIPTOV / 2012