ZMLUVY 2014

 

Číslo zmluvy Zmluvná strana Druh zmluvy Predmet zmluvy Znenie zmluvy
2014-01-1 Jan Valenta Zmluva o nájme a poskytnutí služieb Adrenalínový víkend na Liptove  PDF
2014-01-2 Euro Dotácie a.s. Mandátna zmluva zabezpečenie procesu VO  PDF
2014-01-3 Mesto Liptovský Mikuláš Dodatok nájom nebytových priestorov  PDF
2014-01-4 Tatry mountain resorts, a.s. Zmluva o nájme motorového vozidla prenájom auta  PDF
2014-01-5 Generali Slovensko poisťovňa, a.s. Poistná zmluva autobus  PDF
2014-01-6 Generali Slovensko poisťovňa, a.s. Poistná zmluva auto  PDF
2014-01-7 Generali Slovensko poisťovňa, a.s. Poistná zmluva autobus  PDF
2014-01-8 Generali Slovensko poisťovňa, a.s. Poistná zmluva auto  PDF
2014-01-9 Le Cheque Dejeneur s.r.o. Komisionárska zmluva + Dodatok stravné lístky  PDF
2014-01-10 Wanderer s.r.o. Zmluva o spolupráci PR  PDF
2014-02-1 MediaNet - TV Production Zmluva o spolupráci produkcia filmového dielu  PDF
2014-02-2 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Zmluva o elektronickej komunikácii Elektronická pobočka  PDF
2014-02-3 SOZA Hromadná licenčná zmluva Ploštín Punk na MSJ  PDF
2014-02-4 Informačné centrum mesta LM Zmluva o spolupráci sprievodcovská služba Mikulášski umelci  PDF
2014-03-1 Klaster Liptov Zmluva o poskytnutí služieb marketing  PDF
2014-03-2 Marián Benkovič Zmluva Stoličné dni - vystúpenie Modré hory  PDF
2014-03-3 Lucia Jurečková Zmluva o poskytovaní služieb 7 pokladov Liptova  PDF
2014-04-1 Bc. Alena Podhorová Zmluva o dielo preklady Tour de Poloň  PDF
2014-04-2 E-MOTION s.r.o. Zmluva o uskutočnení výstavy Lego Festival TTL  PDF
2014-04-3 Ryszard Juchniewicz Zmluva o dielo preklad LRC a 7 pokladov Liptova  PDF
2014-04-4 Bonbon apps s.r.o. Zmluva o dielo a licenčná zmluva Mobilná aplikácia Liptov  PDF
2014-05-1 Ing. Tomáš Štreit Z-Design Zmluva o spolupráci značenie cyklotrasy  PDF
2014-05-2 Ing. Tomáš Štreit Z-Design Zmluva o spolupráci značenie cyklotrasy  PDF
2014-05-3 Ing. Tomáš Štreit Z-Design Zmluva o spolupráci značenie cyklotrasy  PDF
2014-05-4 Obec Bešeňová Nájomná zmluva prenájom billboardu  PDF
2014-05-5 Tatry Resort, s.r.o. Zmluva o nájme reklamnej plochy prenájom billboardu  PDF
2014-05-6 EXPRES MEDIA k.s. Obchodná zmluva vysielanie reklamy  PDF
2014-05-7 EXPRES MEDIA k.s. Obchodná zmluva výroba reklamy  PDF
2014-05-8 Silvia Bertová Zmluva Stoličné dni - vystúpenie Funkiez  PDF
2014-05-9 Bc. Alena Podhorová Zmluva o dielo preklad newsletter + 7 pokladov Liptova  PDF
2014-05-10 Katarína Hrčková - B.H. s.r.o. Zmluva Svätojánske dni - zdravotnícka služba  PDF
2014-05-11 Martin Brxa Zmluva Svätojánske dni - vystúpenie  PDF
2014-05-12 OZ Divadlo Maska Zmluva Svätojánske dni - vystúpenie  PDF
2014-05-13 Folklórny súbor Magura Zmluva Svätojánske dni - vystúpenie  PDF
2014-05-14 Jaroslav Plch s.r.o. Zmluva Svätojánske dni - vystúpenie  PDF
2014-05-15 ČSOB Leasing a.s. Zmluva o spotrebnom úvere + dodatok AUS  PDF
2014-05-16 ČSOB Leasing a.s. Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva AUS  PDF
2014-05-17 Ľubomír Urban - Agentúra PANTER Zmluva o spolupráci Svätojánske dni - zabezpečenie  PDF
2014-05-18 Ľubomír Urban - Agentúra PANTER Zmluva o spolupráci Cesta rozprávkovým lesom - zabezpečenie  PDF
2014-05-19 St. Nicolaus - trade, a.s. Zmluva o spolupráci prezentácia spoločnosti  PDF
2014-05-20 Marek Klačan Zmluva o dielo napĺňanie obsahu mob. aplikácie  PDF
2014-06-1 3D Real s.r.o. Zmluva o spolupráci technické zabezpečenie podujatí  PDF
2014-06-2 Semisoft, spol. s r.o. Zmluva na dodanie tovaru infokiosk  PDF
2014-06-3 Tomatoes.sk, s.r.o. Zmluva o vytvorení a správe reklamných kampaní kampaň - web, FB  PDF
2014-06-4 HARIX PRODUCTION s.r.o. Zmluva Stolicné dni - vystúpenie Martin Harich  PDF
2014-06-5 FS Váh Zmluva Stoličné dni - vystúpenie FS Váh  PDF
2014-06-6 ZOČI VOČI s.r.o. Zmluva Stoličné dni - vystúpenie ZOČI VOČI  PDF
2014-06-7 Mgr. Veronika Paulovičová Zmluva Stoličné dni - moderovanie  PDF
2014-06-8 Parasport 24 Zmluva o vystúpení vystúpenie v GPB - 23.8.  PDF
2014-06-9 Kultúrny dom A. Hlinku, a.s. Zmluva o spolupráci Ružový festival  PDF
2014-06-10 Eco Účto, s.r.o. Zmluva o poskytovaní účtovných služieb účtovné služby  PDF
2014-06-11 Kultúrny dom A. Hlinku, a.s. Zmluva o spolupráci Tvorivé dielne Vlkolínec  PDF
2014-06-12 Kultúrny dom A. Hlinku, a.s. Zmluva o spolupráci sprievodcovská služba Mauzóleum A. Hlinku  PDF
2014-06-13 MDVaRR SR Zmluva o dotácii dotácia - bežné výdavky  PDF
2014-06-14 MDVaRR SR Zmluva o dotácii dotácia - kapitálové výdavky  PDF
2014-07-1 Klaster LIPTOV - združenie cestovného ruchu Licenčná zmluva licencia ochranné známky  PDF
2014-07-2 Klaster LIPTOV - združenie cestovného ruchu Zmluva o poskytovaní marketingových služieb marketingové služby  PDF
2014-07-3 My Haaf s.r.o. Zmluva o vystúpení Divadlo Haff a The Susie Haas Band - vystúpenie v GPB  PDF
2014-07-4 Melánia Kasenčáková Zmluva o vystúpení Lady Mel a Johny Perfecto - vystúpenie v GPB  PDF
2014-07-5 OZ Ľudová hudba Bystrianka Zmluva vystúpenie FS Bystrianka - Deň ľudových remesiel  PDF
2014-07-6 SPIRIT MBA, s.r.o. Zmluva o vystúpení Majk Spirit - vystúpenie v GPB  PDF
2014-07-7 H.R.O.CH, spol s.r.o. Zmluva o umeleckom účinkovaní Moderovanie výstavy A. Hlinku  PDF
2014-07-8 Gal- EXPO Zmluva o účasti na výstave výstava Ľvov  PDF
2014-07-9 Obec Bešeňová Zmluva o poskytovaní služieb úprava verejnej zelene v obci  PDF
2014-07-10 Lucia Jurečková Dodatok č. 1 dodatočné práce 7 PL  PDF
2014-08-1 Miroslav Tapffer - Metallica Zmluva o dielo vystúpenie na Revival víkend  PDF
2014-08-2 Lucie revival - Mgr. Ondřej Fencl Zmluva o konaní hudobnej produkcie vystúpenie na Revival víkend  PDF
 2014-08-3  Michal Gonda, MG Profil Zmluva o spolupráci  Hip Hop víkend + Dobytie raja  PDF
 2014-08-4  Miroslava Ilčíková Zmluva vystúpenie Mince vo fontáne   PDF
 2014-08-5 Ing. Stanislav Bystriansky Zmluva o dielo Revitalizácia Vrbického plesa  PDF
 2014 -08-6 JUDr. PeadDr. Róbert Monsberger Kozák, advokát Mandátna zmluva o poskytovaní právnych služieb právnické služby  PDF
 2014-08-7 Klaster Liptov Dodatok ku zmluve 2014-07-2 marketing  PDF
 2014-09-1  BELEXPO  Zmluva výstava BelExpo Minsk  PDF
 2014-09-2  David di Fiore  Zmluva o umeleckomúčinkovaní  orgánový koncert  PDF
2014-10-1 Saint- Petersburg Expres JSC Zmluva výstava Inwetex 9- 11 10 2014  PDF
2014-10-2  eXperTz, s.r.o. Zmluva o dielo č. 201409/2 liptovská hvizda  PDF
2014-10-3  CEPER FILM, s.r.o.  Zmluva o vytvorení diela video-spot Liptov  PDF
2014-10-4  Ryszard Juchniewicz Zmluva o dielo Liptov Region Card - preklady PL  PDF
 2014-10-5  Bc. Alena Podhorová  Zmluva o dielo  Liptov Region Card - preklady AJ  PDF
 2014-10-6  Bc. Jana Zajarošová  Zmluva o dielo  Liptov Region Card - preklady RJ  PDF
 2014-10-7  Detské kočovné divadlo DRaK  Zmluva  vystúpenie na Na skle maľované /  Mikulášsky jarmok  PDF
 2014-10-8  SIGN IT s.r.o.  Zmluva vystúpenie Korben Dallas /  Mikulášsky jarmok  PDF
 2014-10-9  Peter Brnický  Zmluva  zapožičanie bicej súpravy /  Mikulášsky jarmok  PDF
 2014-10-10  Agentúra KVAS  Zmluva  vystúpenie Mafia Corners /  Mikulášsky jarmok  PDF
 2014-10-11  Jaroslav Pažitný  Zmluva  moderovanie /  Mikulášsky jarmok  PDF
 2014-10-12  Umelecká agentúra O.W.- Music, s.r.o.  Zmluva  vystúpenie Oto Weiter a Andrea Fischer /  Mikulášsky jarmok  PDF
 2014-10-13  BARBAROSSA agropopová hudobná skupina  Zmluva  vystúpenie BARBAROSSA /  Mikulášsky jarmok  PDF
 2014-10-14  Milan Protuš  Zmluva o dielo  zastávka v Bešeňovej  PDF
 2014-10-15  Štáatna ochrana prírody SR  Zmluva o dielo  Vrbické pleso  PDF
 2014-10-16  CEPER FILM, s.r.o.  Licenčná zmluva  video-spot Liptov  PDF
2014-10-17 Obec Bešeňová  Nájomná zmluva prenájom autobusovej zastávky  PDF
2014-11-1  CityBoard Mesia Sp. z o. o. Zmluva  prezentačný materiál  PDF
2014-11-2  Unitary Enterprise "Prospectpress" Zmluva   marketingová kampaň Bielorusko  PDF
2014-11-3  JAMOX, s. r. o.  Zmluvao prenájme  prenájom garáže - bus  PDF
2014-11-4  1. Ružomberská lyžiarska, a.s. Dohoda  urovnaní    PDF
2014-11-5  FEVEL, s.r.o. Zmluva o spolupráci pri poskytovaní prepravných služieb  doprava ski & aqua bus  PDF
2014-11-6  EventPro Slovakia, s. r. o. Zmluva o reklame  Vianočné trhy - reklama  PDF
2014-11-7  Media Minds Global Limited terms of business kampaň UK - kampane  PDF
2014-11-8  PLACARD, s. r. o.  Zmluva o reklamnej činnosti  prenájom bigboardu RBK  PDF
2014-11-9  Bc. Alena Podhorová Zmluva o dielo preklad zmluvy  PDF
2014-11-10  Transition events, PR & marketing Zmluva  agentúra v UK - kampane  PDF
2014-11-11  GORKOMAGROUP LIMITED  Agreement for the provision of services  press monitoring 12/2014  PDF
2014-11-12 KÚPELE LÚČKY, a. s. Zmluva o spolupráci zabezpečenie prezentácie Vroclaw  PDF
2014-11-13 PLMC, s. r. o. Zmluva vystúpenie  PDF
2014-12-1  Richard Brunovský Zmluva o umeleckom výkone Team Revival - Silvester  PDF
2014-12-2  Ing. Tomáš Štreit Z-Design Zmluva o dielo Kyslíková dráha Hrabovo  PDF
2014-12-3  Unitary Enterprise "Prospectpress" Zmluva marketingová kampaň Bielorusko  PDF
2014-12-4  GRUPA RMF sp. Z o.o.  Umowa 105/2014/GRMF/R  rádio kampaň   PDF
2014-12-5  1. Ružommberská lyžiarska, a.s.  Zmluva o spolupráci    PDF
2014-12-6  Mario Kermiet  Zmluva o dielo  nahrávky ski & aqaua bus  PDF
2014-12-7  LIPTOUR cestovná kancelária, s.r.o.  Zmluva o spolupráci  sprostredkovanie LRC a GOPASS  PDF
2014-12-8  Letisko Poprad - Tatry, a.s.  Zmluva o prenájme plochy na um  linka Riga-Poprad-Riga  PDF
2014-12-9  Agentúra PRO-STAFF , s.r.o.  Zmluva o spolupráci  animácie zima 2015 / TTL  PDF
2014-12-10  Mesto Ružomberok  Nájomná zmluva  nájom - kyslíková dráha  PDF
2014-12-11  Tatry Resort, s.r.o.  Zmluva o nájme reklamnej plochy  nájom billboad Tatralandia  PDF
2014-12-12  Klaster Liptov  Zmluva o postúpení pohľadávok  k LRC a dodatkom  PDF