Zmluvy OOCR REGION LIPTOV - 2012

zmluva č. 01/2012_Žiadosť o doplnkové a dispozičné služby_Slovenská pošta_PDF

zmluva č. 02/2012_Zmluva o pôžičke_Klaster LIPTOV - združenie cestovného ruchu_PDF

zmluva č. 03/2012_Zmluva_Miroslav Guzma_PDF

zmluva č. 04/2012_Zmluva_Art Septet Nicolaus_PDF

zmluva č. 05/2012_Zmluva_Vrlík Peter_PDF

zmluva č. 06/2012_Zmluva_KAIROS company_PDF

zmluva č. 07/2012_Zmluva_HARIX, s.r.o._PDF

zmluva č. 08/2012_Zmluva_Michal Michalko /Keen Sample_PDF

zmluva č. 09/2012_Zmluva_Lucia Sireková_PDF

zmluva č. 11/2012_Zmluva_MICROFON, s.r.o._PDF

zmluva č. 12/2012_Zmluva_Roman Čierny_PDF

zmluva č. 13/2012_Zmluva_5ka, s.r.o._PDF

zmluva č. 14/2012_Zmluva o vedení účtovníctva_Ing. Tatiana Kolná_PDF

zmluva č. 15/2012_Zmluva_SHOW Promotion, s.r.o._PDF

zmluva č. 16/2012_Zmluva_OZ KLB MAKOVICE 95_PDF

zmluva č. 17/2012_Zmluva_MNW, spol. s r.o._PDF

zmluva č. 18/2012_Obchodná zmluva_VIVA PRODUCTION HOUSE, s.r.o._PDF

zmluva č. 19/2012_Zmluva o požičiavaní DVD nosičov pre verejné premietanie_Magic Box Slovakia, s.r.o._PDF

zmluva č. 20/2012_Zmluva o požičiavaní DVD nosičov pre verejné premietanie_Continental film, s.r.o._PDF

zmluva č. 21/2012_Zmluva o poskytovaní verejných služieb_Orange Slovensko, a.s._PDF

zmluva č. 22/2012_Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu_PLMC s.r.o_PDF

zmluva č. 23/2012_Zmluva o nájme plochy reklamného pútača_Mirage, s.r.o_PDF

zmluva č. 25/2012_Zmluva uzavretá medzi účastníkmi_Barbora Malá_PDF

zmluva č. 26/2012_Zmluva uzavretá medzi účastníkmi_Pavol Malovec_PDF

zmluva č. 27/2012_Zmluva uzavretá medzi účastníkmi_Jano Majerčík_PDF

zmluva č. 28/2012_Zmluva uzavretá medzi účastníkmi_Miroslav Hudák_PDF

zmluva č. 30/2012_Zmluva o prenájmeDVD na verejné premietanie_Bontonfilm a.s._PDF

zmluva č. 31/2012_Zmluva o účinkovaní_Bábkové divadlo spod Spišského hradu_PDF

zmluva č. 32/2012_Obchodná zmluva_BIG promotion,s.r.o._PDF

zmluva č. 33/2012_Zmluva uzavretá medzi účastníkmi_Miroslav Filičko_PDF

zmluva č. 34/2012_Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu_Erik Rothenstein_PDF

zmluva č. 35/2012_Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu_Miriam Bajlová_PDF

zmluva č. 36/2012_Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu_Pawel Kaczmarczyk_PDF

zmluva č. 37/2012_Zmluva o spolupráci_Kongen kult., n.o._PDF

zmluva č. 38/2012_Zmluva uzavretá medzi účastníkmi_Microfon s.r.o_PDF

zmluva č. 39/2012-A_Zmluva uzavretá medzi účastníkmi_Miroslav Filičko_PDF

zmluva č. 39/2012-B_Zmluva uzavretá medzi účastníkmi_Jana Bachtíková_PDF

zmluva č. 40/2012_Zmluva uzavretá medzi účastníkmi_Lucia Sireková_PDF

zmluva č. 41/2012_Zmluva o spolupráci_Perex, a.s._PDF

zmluva č. 42/2012_Zmluva uzavretá medzi účastníkmi_Jana Čonková_PDF

zmluva č. 43/2012_Zmluva uzavretá medzi účastníkmi_Peter Halgaš_PDF

zmluva č. 44/2012_Mandátna zmluva_BA.CS, s.r.o._PDF

zmluva č. 45/2012_Zmluva uzavretá medzi účastníkmi_Peter Duchoň_PDF

zmluva č. 46/2012_Zmluva uzavretá medzi účastníkmi_Marek Kováčik_PDF

zmluva č. 47/2012_Zmluva uzavretá medzi účastníkmi_Ing. Vladimír Slavík_PDF

zmluva č. 48/2012_Zmluva uzavretá medzi účastníkmi_Roman Lauko_PDF

zmluva č. 49/2012_Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu_3+M production, s.r.o._PDF

zmluva č. 50/2012_Mandátna zmluva_Euro dotácie, a.s._PDF

zmluva č. 51/2012_Obchdní smlouva_Radio Čas s.r.o._PDF

zmluva č. 52/2012_Zmluva uzavretá medzi účastníkmi_Natália Čupková_PDF

zmluva č. 53/2012_Zmluva o jednorázovom prenájme reklamnej plochy_Avanti motosport zvolen_PDF

zmluva č. 54/2012_Zmluva o poskytovaní služieb_Klaster LIPTOV_PDF

zmluva č. 55/2012_Zmluva o dielo_Kulašík_PDF

zmluva č. 56/2012_Zmluva o nájme nebytových priestorov_Mesto Liptovský Mikuláš_PDF

zmluva č. 57/2012_Zmluva uzavretá medzi účastníkmi_Piano club_PDF

zmluva č. 58/2012_Zmluva uzavretá medzi účastníkmi_Jozef Fašánok_PDF

zmluva č. 59/2012_Zmluva uzavretá medzi účastníkmi_Skupina Barbarossa_PDF

zmluva č. 60/2012_Zmluva uzavretá medzi účastníkmi_Skupina Different_PDF

zmluva č. 61/2012_Zmluva uzavretá medzi účastníkmi_Mestský dychový orchester_PDF

zmluva č. 62/2012_Zmluva uzavretá medzi účastníkmi_Juraj Tabaček_PDF

zmluva č. 63/2012_Zmluva uzavretá medzi účastníkmi_Slovakia Concerts s.r.o._PDF

zmluva č. 64/2012_Zmluva uzavretá medzi účastníkmi_Juraj Lešťan_PDF

zmluva č. 65/2012_Zmluva uzavretá medzi účastníkmi_Seredský Dixieland Band_PDF

zmluva č. 66/2012_Zmluva uzavretá medzi účastníkmi_Juraj Mikuš_PDF

zmluva č. 68/2012_Zmluvné strany_Grafon_PDF

zmluva č. 69/2012_Zmluva o odohraní predstavenia_Divadelné centrum Martin_PDF

zmluva č. 71/2012_Zmluva uzavretá medzi účastníkmi_Katarína Dundeková_PDF

zmluva č. 72/2012_Zmluva uzavretá medzi účastníkmi_Marek Nemec_PDF

zmluva č. 73/2012_Zmluva uzavretá medzi účastníkmi_Roman Čierny_PDF

zmluva č. 74/2012_Zmluva uzavretá medzi účastníkmi_Juraj Haško_PDF

zmluva č. 75/2012_Zmluva uzavretá medzi účastníkmi_Mgr. Miroslav Páv_PDF

zmluva č. 76/2012_Zmluva uzavretá medzi účastníkmi_Martin Novák_PDF

zmluva č. 77/2012_Zmluva uzavretá medzi účastníkmi_Ján Fiala_PDF

zmluva č. 78/2012_Zmluva uzavretá medzi účastníkmi_Štefan Tkáč_PDF

zmluva č. 79/2012_Zmluva uzavretá medzi účastníkmi_Matej Berčík_PDF

zmluva č. 80/2012_Zmluva uzavretá medzi účastníkmi_Dušan Ivan_PDF

zmluva č. 81/2012_Zmluva uzavretá medzi účastníkmi_Lenka Koštialová_PDF

zmluva č. 82/2012_Zmluva uzavretá medzi účastníkmi_Bibiána Grebeňová Šedivá_PDF

zmluva č. 83/2012_Zmluva uzavretá medzi účastníkmi_Microfon s.r.o._PDF

zmluva č. 84/2012_Zmluva uzavretá medzi účastníkmi_OZ ĽH SLÁČIK_PDF

zmluva č. 85/2012_Zmluva uzavretá medzi účastníkmi_Antonín Hadrava_PDF

zmluva č. 86/2012_Zmluva uzavretá medzi účastníkmi_Peter Brnický_PDF

zmluva č. 87/2012_Zmluva o dielo_Slow Flow_PDF

zmluva č. 88/2012_Zmluva uzavretá medzi účastníkmi_Skupina Next Route_PDF

zmluva č. 89/2012_Hromadná licenčná zmluva_SOZA_PDF

zmluva č. 91/2012_Zmluva o poskytovaní služieb_Viadon, s.r.o._PDF

zmluva č. 92/2012_Hromadná licenčná zmluva_SOZA_PDF

zmluva č. 93/2012_Zmluva o spolupráci pri poskytovaní prepravných služieb_Fevel, s.r.o._PDF

zmluva č. 94/2012_Zmluva o vytvorení diela_Mirage s.r.o._PDF

zmluva č. 95/2012_Zmluva o poskytovaní marketingových služieb_Klaster LIPTOV_PDF

zmluva č. 96/2012_Zmluva o vytvorení diela_Harmony s.r.o._PDF

zmluva č. 97/2012_Zmluva o dielo_Slow Flow_PDF

zmluva č. 98/2012_Mandátna zmluva_Miroslav Parobek_PDF

zmluva č. 99/2012_Darovacia zmluva_OZ Chovatelia poštových holubov_PDF

 ......................................

Zmluvy o poskytnutí účelových prostriedkov:

zmluva č. 01/2012/VZ-LM_Zmluva u o poskytnutí účelových prostriedkov_Mesto Liptovský Mikuláš_PDF

zmluva č. 02/2012/VZ-LM_Zmluva u o poskytnutí účelových prostriedkov_Mesto Liptovský Mikuláš_PDF

zmluva č. 03/2012/VZ-LM_Zmluva u o poskytnutí účelových prostriedkov_Múzeum Janka Kráľa_PDF

zmluva č. 04/2012/VZ-LM_Zmluva u o poskytnutí účelových prostriedkov_Dom Kultúry Liptovský Mikuláš_PDF

zmluva č. 05/2012/VZ-LM_Zmluva u o poskytnutí účelových prostriedkov_Informačné centrum Liptovský Mikuláš_PDF

zmluva č. 06/2012/VZ-LM_Zmluva u o poskytnutí účelových prostriedkov_Informačné centrum Liptovský Mikuláš_PDF

zmluva č. 07/2012/VZ-LM_Zmluva u o poskytnutí účelových prostriedkov_Mesto Ružomberok_PDF

zmluva č. 08/2012/VZ-LM_Zmluva u o poskytnutí účelových prostriedkov_Mesto Ružomberok_PDF

zmluva č. 09/2012/VZ-LM_Zmluva u o poskytnutí účelových prostriedkov_Mesto Ružomberok_PDF

zmluva č. 10/2012/VZ-LM_Zmluva u o poskytnutí účelových prostriedkov_Obec Lúčky_PDF

zmluva č. 11/2012/VZ-LM_Zmluva u o poskytnutí účelových prostriedkov_Mesto Ružomberok_PDF